Politika zasebnosti, piškotki, varstvo osebnih podatkov

Splošni pogoji delovanja in uporabe spletišča podjetja Asantis d.o.o.

Splošni pogoji delovanja in uporabe spletišča podjetja Asantis d.o.o. S tem pravnim obvestilom podjetje Asantis d.o.o. obvešča svoje stranke in obiskovalce o splošnih informacijah in pogojih uporabe spletišča www.asantis.si. Spletišče podjetja Asantis d.o.o. uporabniki oziroma obiskovalci uporabljate prostovoljno in na lastno odgovornost. Spletišče podjetja Asantis d.o.o. je dostopno na svetovnem spletu na spletni povezavi www.asantis.si. Pojem »lastnik spletišča«, »upravljavec osebnih podatkov« oziroma »upravljalec« pomeni družbo: Asantis d.o.o., Poljanski nasip 44, 1000 Ljubljana. 

Izraz “obiskovalec”  pomeni za osebo, ki obišče spletišče podjetja Asantis d.o.o., pa ni nujno registrirana kot uporabnik spletnega portala. Izraz “uporabnik” spletnega portala je oseba, ki se je za uporabo spletne strani registrirala in je pridobila uporabniško ime in geslo za uporabo spletne strani.

Splošni pogoji delovanja

Z vstopom na spletišče podjetja Asantis d.o.o. in njegovo uporabo se obiskovalec ali uporabnik strinja, da je bil s strani podjetja Asantis d.o.o. seznanjen s splošnimi pogoji uporabe tega spletišča ter jih tudi hkrati z uporabo tega spletišča sprejema in potrjuje.
 
Uporaba spletišča (neregistriran ali registriran obiskovalec)
Obiskovalec spletišče uporablja kot neregistriran uporabnik, pri čemer pa ima pri posameznih aplikacijah na spletišču možnost oziroma obveznost, da se registrira kot uporabnik aplikacije ob naročanju na storitev na spletišču tako, da izpolni registrski obrazec in si pridobi uporabniške pravice.

Ob registraciji mora uporabnik upravljavcu posredovati najmanj obvezne podatke, kot so uporabniško ime (elektronski naslov), ime in priimek. Na registracijskem obrazcu mora uporabnik sporoči še druge obvezne podatke (naslov, poštna številka, pošta, idr.), odvisno od storitve na katero se naroča z registracijo, pri čemer je seznanjen tudi s splošnimi pogoji naročanja, ki jih potrdi in sprejme.

Uporabniški račun se aktivira, ko uporabnik potrdi aktivacijo, ki jo je prejel v svoj elektronski poštni predal. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Po opravljeni registraciji lahko uporabnik aplikacijo na spletišču uporablja tako, da se prijavi z uporabniškim imenom, ki je enak elektronskemu naslovu in geslom, ki si ga je izbral ob registraciji.

Če želi uporabnik prejemati elektronska obvestila o posebnih ugodnostih na svoj mobilni telefon preko SMS sporočila ali preko elektronske pošte, se lahko na spletišču naroči na e-obvestila o akcijah in novostih.

Uporabnik se lahko od prejemanja obvestil o posebnih ponudbah tudi vsak čas odjavi. 

Preklic registracije uporabnika oziroma prekinitev registracije s strani upravljavca

Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svojo registracijo, in sicer lahko to stori tako, da se prijavi na aplikacijo na spletišču in prekliče registracijo z izbiro »Preklic registracije« ali sporoči preklic registracije preko e-poštnega naslova info@asantis.si. Preklic registracije za uporabnika pomeni prekinitev uporabe morebitnih registriranih aplikacij in prenehanje prejemanja vseh obvestil, namenjenih registriranim uporabnikom in bo uporabnik odstranjen s seznama registriranih uporabnikov.

Če je uporabnik na spletišču neaktiven (ne uporablja spletišča) več kot dve leti, lahko upravljavec uporabniku avtomatsko prekine registriran dostop, o čemer je uporabnik obveščen na posredovan elektronski naslov. V tem primeru upravljavec izbriše osebne podatke s seznama registriranih uporabnikov, prenehanje registracije pa za uporabnika pomeni prekinitev uporabe morebitnih registriranih aplikacij in prenehanje prejemanja vseh obvestil, namenjenih registriranim uporabnikom.

Točnost podatkov in omejitev odgovornosti

Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

Upravljavec se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na spletišču, vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost oziroma ažurnost. Upravljavec prav tako ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov. Upravljavec ni odgovoren za občasno nedelovanje strani in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Niti upravljavec, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletišča, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljavec ne odgovarja za nobene posredne ali neposredne poškodbe ali izgube informacij, do katerih bi lahko prišlo pri uporabi in prebiranju internetnih strani, ki niso v upravljavčevi lasti. Uporabnik je pri izbiri drugih internetnih strani, na katere se lahko poveže na druge spletne strani preko spletišča popolnoma samostojen in v celoti odgovoren.

Avtorske pravice

Vsebina spletišča je avtorsko delo, katere imetnik avtorskih pravic je upravljavec in kot taka je predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. V avtorskopravno in z drugimi pravicami intelektualne lastnine varovano vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi. Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je vsakršno drugo razpolaganje z vsebino, ki zajema spreminjanje, kopiranje, objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen če v to upravljavec izrecno dovoli v pisni obliki. Če uporabnik posreduje kakršnokoli gradivo upravljavcu, brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravic in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

Politika varovanja osebnih podatkov

Asantis d. o. o. spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene s svojega spletnega mesta obdeloval v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

Zakonitost obdelave osebnih podatkov

Obdelava temelji na osebni privolitvi uporabnika spletnega mesta podjetja Asantis d.o.o. Šteje se, da uporabnik, ko vnese svoje podatke v spletni obrazec z namenom registracije in/ali nakupa storitev, ki jih na spletnem mestu ponuja Asantis d.o.o, s tem podaja soglasje, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene, ki jih je izbral in potrdil na spletnem obrazcu. 

Obseg obdelovanja osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Asantis d.o.o. se kot upravljalec zavezuje ravnati v skladu z načelom sorazmernosti, zbira in obdeluje zgolj tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno izvajanje storitev, ki jih je uporabnik na spletnem mestu naročil in za namene za katere je uporabnik podal osebno privolitev. Podatki v registrskem obrazcu so: ime, priimek, naslov prebivališča, država prebivališča, elektronski naslov, telefonska številka in dana dovoljenja uporabe podatkov elektronskega naslova za druge namene. Pri posamezni vrsti storitve, ki jo uporabnik izbere in naroči, je navedeno kateri dodatni podatki se zbirajo. Pri tem je obseg podatkov, ki se zbirajo, omejen na minimalen nabor, ki še omogoča izvedbo storitve.

Rok hrambe osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki so predmet obdelave na spletnem mestu Asantis d.o.o., se bodo obdelovali in hranili le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posredovani. Po izpolnitvi namena obdelave upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. anonimizirani. Roki hrambe so odvisni od vrste storitve, ki jo je uporabnik naročil na spletnem mestu.

Izvajanje ocene učinka na varstvo osebnih podatkov

Asantis d.o.o. bo pri obdelavah osebnih podatkov, kjer bo ocenil, da bi lahko prišlo do velikega tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, opravil oceno učinka. 

Poročanje o kršitvah varnosti osebnih podatkov

Asantis d.o.o. bo skladno z veljavno zakonodajo morebitne incidente (vdore v sisteme in druge hujše kršitve), do katerih bi prišlo pri obdelavi osebnih podatkov in bi ogrožale pravice in svoboščine posameznikov, le-te prijavila nadzornemu organu (Informacijskemu pooblaščencu) v 72 urah od trenutka, ko bi za dogodek oz. kršitev izvedela. V primeru, da bi se presodilo, da ima lahko incident velik negativen vpliv in bi lahko predstavljal tveganje za pravice in svoboščine posameznika, čigar osebni podatki so bili nezakonito obdelani, bo Asantis d.o.o. obvestil tudi posameznike, katerih osebne podatke so nezakonito obdelale nepooblaščene osebe.

Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Uporabnik podatkov je Asantis d.o.o. Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za varstvo podatkov podjetja Asantis d.o.o.

Piškotki

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki.

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletišče ob vašem obisku shrani na vašem računalniku ali mobilni napravi. Spletišču omogoča, da si za določeno časovno obdobje zapomni vaša dejanja in prednostne nastavitve (kot so uporabniško ime ali geslo, jezik, velikost črk in druge nastavitve), zato jih pri obisku spletišča ali brskanju po straneh ni treba vedno znova vpisovati.

Piškotke razlikujemo glede na značilnosti. Začasni (in sejni) ali trajni piškotki in lastni piškotki ali piškotki tretjih oseb. Sejni piškotek je piškotek, ki se samodejno izbriše, ko brskalnik zaprete, medtem ko trajni piškotek ostane shranjen v brskalniku, dokler ne mine določeno obdobje (kar je lahko nekaj minut, dni ali več let). Lastne piškotke postavi spletno mesto, ki ste ga obiskali, piškotke tretjih oseb pa postavi zunanja partnerska spletna storitev, ki je v spletno mesto vključena zaradi želene funkcionalnosti.

Piškotki so pomembno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogi za uporabo piškotkov izhajajo iz njihovih lastnosti, ena izmed njih je shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani), piškotki pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. S pomočjo piškotkov lahko upravljavec spletne strani oceni učinkovitost zasnove svoje spletne strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo tretji uporabnikom na njegovi spletni strani.

Katere piškotke uporabljamo

Potrebni piškotki so začasni piškotki in so potrebni za omogočanje osnovnih funkcij tega mesta, kot je zagotavljanje varne prijave ali prilagajanje vaših nastavitev soglasja. Ti piškotki ne shranjujejo nobenih osebnih podatkov in se ne shranjujejo.

Funkcionalni piškotki nam pomagajo izvajati določene funkcije, kot je deljenje vsebine spletnega mesta na platformah družbenih medijev, zbiranje povratnih informacij in druge funkcije tretjih oseb.

Analitični piškotki se uporabljajo za razumevanje interakcije obiskovalcev s spletno stranjo. Ti piškotki pomagajo zagotoviti informacije o meritvah, kot so število obiskovalcev, stopnja obiskov ene strani, vir prometa itd.

Piškotki zmogljivosti se uporabljajo za razumevanje in analizo ključnih indeksov uspešnosti spletnega mesta, kar pomaga pri zagotavljanju boljše uporabniške izkušnje za obiskovalce.

Oglaševalski piškotki se uporabljajo za zagotavljanje prilagojenih oglasov obiskovalcem glede na strani, ki ste jih predhodno obiskali, in za analizo učinkovitosti oglaševalskih akcij.

Kako uporabljamo piškotke

Spremljanje uporabe spletnega mesta, navade uporabnikov, razlikovanje med uporabniki in za njihovo sledenje na spletišču (lahko tudi med večimi spletišči). Za namene analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na naše spletno mesto, težave pri navigaciji). Hrambo uporabnikovih nastavitev pri uporabi spletnega mesta. Zagotavljanje delovanja nekaterih funkcionalnosti spletne strani. Izvajanje oglaševalskih akcij, ki nam jih omogočajo drugi ponudniki (Google, Facebook).

Piškotki, ki so vezani na vtičnike družbenih omrežij (social media plug-in)

Piškotki, ki so vezani na vtičnike družbenih omrežij nam omogočajo, da v vsebino svojega spletnega mesta integriramo njihove produkte – tako lahko obiskovalci delite vsebine s svojimi prijatelji oziroma drugimi povezanimi osebami (različni gumbi, kot so “Všeč mi je”, “Deli vsebino”, “Priporoči” …). Vtičniki uporabljajo piškotke, da lahko družbena omrežja identificirajo svoje člane, ko ti pridejo na spletno mesto z​ vtičnikom.

Vdelana vsebina iz drugih spletišč – druge povezave

Na spletnem mestu lahko najdete povezave do drugih spletišč, ki niso pod našim upravljanjem. Za spoštovanje zasebnosti oziroma za vsebino teh spletišč ne odgovarjamo, obiskovalcem preprosto le nudimo povezave, prek katerih lahko pridejo do uporabnih informacij.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Nadzor nad piškotki

Če želite, lahko ohranite nadzor nad piškotki in/ali jih zbrišete. Izbrišete lahko vse piškotke, ki so že na vašem računalniku, tudi večino brskalnikov lahko nastavite tako, da preprečijo njihovo namestitev. V tem primeru boste morda morali ročno vnesti nekatere nastavitve vsakič, ko boste obiskali spletišče, nekatere storitve in funkcionalnosti pa mogoče ne bodo delovale.