Petra Šket, dr.med.

Specialistka ginekologije z dodatnim znanjem iz operativne ginekologije.

Po končani Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2003, sem se zaposlila v SB Celje. Slabi dve leti sem v okviru sekundariata spoznala delo na različnih oddelkih bolnišnice, kar mi je pripomoglo k lažji odločitvi pri izbiri specializacije. Odločila sem se za specializacijo iz ginekologije in porodništva. Pomagati ženskam, ko se pojavijo ginekološke težave, težave z zanositvijo ali pa spremljati normalno nosečnost in sodelovati pri porodih, se mi je vedno zdelo posebno poslanstvo.

Zaposlila sem se na ginekološko porodniškem oddelku SB Celje, kjer sem ostala 20 let.

2010 sem uspešno opravila specialistični izpit iz ginekologije in porodništva. Vedno sem se navduševala nad kliničnim delom. Opravljala sem tako delo porodničarja, kot ginekologa. V dispanzerskem delu sem obravnavala ženske, ki so me izbrale za osebno ginekologinjo, vodila nosečnosti in sodelovala pri porodih. Predvsem sem se navdušila za ginekološko operativo.

2012 sem se pričela bolj intenzivno ukvarjati z urinsko inkontinenco pri ženskah. Opravila sem dodatna izobraževanja tako doma, kot v tujini. Takrat sem v svoje delo vključila tudi lasersko zdravljenje urinske inkontinence.

Po rojstvu moje hčerke, sem se odločila za spremembo v moji karierni poti. Tako sem 2020 zapustila bolnišnico in se zaposlila v Termah Dobrna, kjer sem opravljala delo v ginekološkem dispanzerju. Tako sem pridobila dodatno znanje s področja rehabilitacije po ginekoloških operacijah, zaradi onkološkega vzroka. Glede nato, da sem veliko let sama opravljala operativne posege, mi je sedaj to v veliko pomoč, ko spremljam in skušam čim bolj olajšati težave po končanem onkološkem zdravljenju.

V vseh letih sem pridobila veliko izkušenj na področju težav z urinsko inkontinenco. Zato na tem področju predvsem strmim k celostni obravnavi in učinkovitim možnosti pomoči brez operativnega pristopa, če je le mogoče.

Zagovarjam individualni pristop in nudenje pomoči, takrat ko jo ženske potrebujejo, ko so v skrbeh in jih je strah. Zato sem se odločila postati del ekipe klinike ASANTIS, kjer mi je omogočen takšen pristop in način obravnave pacientk.

Takojšnje olajšanje vaših težav

S terapijo začnemo takoj, razen če tega ne želite. Lahko opravimo samo pregled in diagnostične preiskave in se dogovorimo za terapijo.

Prijazni zdravniki in terapevti

Vedno se potrudimo, da vas razumemo in smo prijazni do vas, saj se zavedamo, da imate težave in neprijazno osebje bi bilo zadnje, kar si želite.

Cene, ki si jih lahko privoščite

Čeprav smo samoplačniški medicinski center, poskrbimo, da si lahko privoščite terapije, ki jih potrebujte. Če želite vam predhodno sporočimo natančno ceno obravnave.

Naslov

Poljanski nasip 44, 1000 Ljubljana