Gregor Čadež, dipl. fiziot.

Specialist fizioterapevt z dodatnim znanjem iz manualne ortopedske fizioterapije.

Kot izkušen strokovnjak z desetletnimi izkušnjami na področju elektrotehnike in telekomunikacij me delo na tovrstnem področju več ni izpopolnjevalo. Tako sem začel slediti zakopanemu otroškemu vzgibu nudenja pomoči in vzgajanju vzhodnjaških starodavnih veščin in vrednot, katere še danes uspešno prenašam na druge. Ker se filozofija in koncept vzhodne medicine bistveno razlikujeta od zahodne, se v letu 2014 odločim za poklicno prekvalifikacijo na področje ortopedske manualne medicine in pričnem s študijem manualne terapije na Akademiji za manualno terapijo v Ljubljani. Študij uspešno zaključim v letu 2017 ter na podiplomskem usposabljanju pri inštruktorjih iz tujine osvojim napredna znanja osteopatskih in kiropraktičnih tehnik, katera sem izvajal v zasebnem sektorju.

Da bi pridobljeno znanje o zdravju človeka formalno pričel izvajati tudi v zdravstvenem sistemu, se v letu 2018 vpišem na dodiplomski študij fizioterapije na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin ter v letu 2021 z odliko zagovarjam diplomsko nalogo z naslovom Pomen timskega dela v fizioterapiji. Na fakulteti še isto leto nadaljujem s podiplomskim študijem magisterija Promocije zdravja ter vzporedno pričnem opravljati specializacijo na področjih mišično-skeletnega sistema ter ortopedske manualne medicine/terapije pri mednarodno uveljavljenih inštruktorjih. Celoten čas študija na fakulteti 1. in 2. stopnje kolegicam in kolegom nudim tutorstvo in v šolskem letu 2022/2023 postanem izvoljen član predstavnikov študentov Akademskega zbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Po opravljenem 1. letniku Promocije zdravja študij opustim ter se osredotočim na področje specialnih manualnih obravnav, katere neprestano izpopolnjujem v procesu vseživljenjskega učenja.

Kot fizioterapevt sem v javnem zdravstvu pričel z delom na področju geriatrije in rehabilitacije ter nadaljeval z obravnavami kroničnih obolenj in izvajanjem različnih programov Nacionalnega inštituta za javno zdravje z delavnicami in predavanji.

Danes poleg manualne ortopedske fizioterapije vsa pridobljena znanja ostalih področij fizioterapije, promocije zdravja in tradicionalnih pristopov združujem v holističnem in integrativnem pristopu v samoplačniški fizioterapevtski ambulanti ASANTIS, kjer sem tesno povezan in sodelujem s specialisti raznih področij medicine in zdravstva. Pri svojem delu izražam strokovno svobodo in razvoj, kar mi omogoča, da uporabnikom zdravstvenih storitev neprestano nudim kakovostne in učinkovite obravnave.

Takojšnje olajšanje vaših težav

S terapijo začnemo takoj, razen če tega ne želite. Lahko opravimo samo pregled in diagnostične preiskave in se dogovorimo za terapijo.

Prijazni zdravniki in terapevti

Vedno se potrudimo, da vas razumemo in smo prijazni do vas, saj se zavedamo, da imate težave in neprijazno osebje bi bilo zadnje, kar si želite.

Cene, ki si jih lahko privoščite

Čeprav smo samoplačniški medicinski center, poskrbimo, da si lahko privoščite terapije, ki jih potrebujte. Če želite vam predhodno sporočimo natančno ceno obravnave.

Naslov

Poljanski nasip 44, 1000 Ljubljana